Profesinis mokymas

Nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. visose 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB nuostatos, reglamentuojančios vairuotojų, vežančių krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis, pradinės kvalifikacijos įgijimą bei jų periodinio mokymo tvarką.


Vairuotojai, (kurie yra ES valstybių narių piliečiai ir trečiųjų šalių piliečiai, kuriuos samdo valstybėje narėje įsisteigusi įmonė) nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. įgiję išvardytų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę ir norintys vežti krovinius komerciniais tikslais, privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus.

Vairuotojų pradinę kvalifikaciją privalo įgyti:


1. Asmenys, norintis vežti keleivius D1, DE, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo mėn. 10 d.


2. Asmenys, norintys vežti krovinius C, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo mėn. 10 d.

· Vairuotojai, įgiję D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo mėn. 10 d. turės iškalusyti kvalivikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą ptvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo mėn. 10 d.


· Vairuotojai, įgiję D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo mėn. 10 d. turės iškalusyti kvalivikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą ptvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo mėn. 10 d.                      

 Turgaus a. 22, Telšiai
Tel.: 8 (444) 75301
Mob. Tel.: 8 (612) 35702
Mokome "A, B, BE, C, CE, D"

Džiugo g. 1, Telšiai
Tel.: 8 (444) 75303
Mob. Tel.: 8 (612) 35701
Mokome "B"

Plungės g. 21 Rietavas
Tel.: 8 (448) 68100
Mob. Tel.: 8 (686) 25161
Mokome "A, B"

Vytauto g. 13, Plungė
Tel.: 8 (448) 55768
Mob. Tel.: 8 (610) 32122
Mokome "A, B, BE, C, CE, D"

Ventos g. 21, Mažeikiai
Tel.: 8 (443) 65144
Mokome "B, BE, C, CE, D"


2011, Vairavimo mokykla „ROMZIGA“, Jūsų kelionės pradžia.


Sprendimas: VYSTYMAS